Redüktör hesabı

Konveyör Redüktör

Konveyör Redüktör başlıca ana parçaları ve bu parçaların özellikleri genel hatlarıyla aşağıda anlatılmıştır.

  1. Konveyör Redüktör Gövde ve Yataklar; genellikle GG 18-22 gri pik dökümden imal edilir. Konveyör Redüktör Gövdelerin cidar kalınlıklarının uygun seçimi, rulman yuvalarının hassas dizaynı rijitliği sağlamak için destek federleriyle desteklenen gövdenin titreşimi içerisine iletilmesiyle Konveyör Redüktör sessiz çalışması sağlanır. Konveyör Redüktör yatakları, ağır işletme şartlarında uzun müddet kullanılabilecek ömre sahip eksenel ve radyal yükleri karşılayabilen rulman yataklarıdır. Konveyör Redüktör küçük tiplerde bunlar genelde bilyalı rulmanlardır. Konveyör Redüktör büyük tip ağır hizmet redüktörlerinde ise konik veya fıçı masuralı rulmanlar kullanılır.
  2. Konveyör Redüktör dişlileri; genellikle 8620 ve 7131 sementasyon çeliğinden imal edilirler. Konveyör Redüktör büyük ebatlı dişli çarklar ise ya Ç 1060 malzemeden ya da krom alaşımlı çelik döküm malzemeden imal edilirler. Dişliler azdırma freze tezgâhlarında, yuvarlanma metoduna göre, sıfır hassasiyetle işlenir. Bu metot ile imal edilen dişlilerin diş yüzeyleri oldukça düzgündür. Daha sonra Konveyör Redüktör dişlinin dış yüzeyleri Isıl işleme tabi tutularak 55/60 HRC sertliğine kadar, 0,8-1,6 mm SD kalınlığında bir dış yüzey sertleştirme işlemine tabi tutulur. Konveyör Redüktör dişlileri Bilgisayarlı CNC tezgâhlarında işlenir ve dişlilerin diş yüzeyleri hassas ısıl işlem neticesinde meydana gelen salgı ve düzgünsüzlükleri verilmesiyle taşlanır. Konveyör Redüktör dişlileri birbirlerine kama kullanmadan taşlandıktan sonra sıkı geçme ile monte edilir. Konveyör Redüktör dış dipleri, profil kaydırma yöntemiyle mukavemeti arttırılarak kalınlaştırılmalıdır. Konveyör Redüktör dış yüzeylerinin Leplenmesiyle dişliler alıştırılarak itina ile montaj yapılmalıdır.