ÜRÜN YELPAZESİ

Bu yazımız sadece TT serisi ürünleri
içermektedir.
– M ve N Serisi
Helisel alın dişliye sahip, giriş ve çıkış milleri aynı
düzlem üzerinde ve birbirine paralel uzanan,
üzerlerinde bulunan ayak veya flanş ile makinaya
sabitlenen redüktörlerdir