Redüktör

Redüktör Alımı

Redüktörler İşletmeye alınmadan önce, bir problemle daha sonra karşılaşmamak için yapılacak işlemler şöyle sıralanabilir;

1- Bağlantı yerleri ve sıklığı kontrol edilir
2- Yağ seviyesi kontrol edilir eksikse uygun yağ ile tamamlanır
3- Havalandırma tapası takılır (nakliye tapası ile değiştirilir)
4- Elektrik bağlantıları kontrol edilir
5- Emniyet tedbirleri alınır ve kontrol edilir
6- Motor dönüş yönü kontrol edilir
7- Bir müddet çalıştırılarak ses ve sıcaklık kontrolü yapılmalıdır.
8- İlk yağlama şekli için yağlama talimatına uyulmalıdır.

REDÜKTÖRLERİN BAKIM VE ONARIMI

Redüktörlerin Bakım Onarımı için aşağıda belirtilen 5 ayrı işlemin yapılması gerekir.

a) Rulmanların Kontrolü ve Bakımı ;

– Gürültü kontrolü; Tornavida sapı yatak yuvasında yatağa yakın bir yere temas ettirilir, Her şey normal ise hafif düzgün bir ses duyulur. Hasara uğramış yatakta ise yüksek ve düzgün olmayan arada aksayan bir gürültü oluşur.
– Sıcaklık Kontrolü; Sıcaklığın yükselmesi herhangi bir şeyin yolunda olmadığını gösterir. Bunun sebebi yeterli olmayan ve aşırı yağlama, pislik, aşırı yük, yatakta hasar, yatak boşluğu, yatak kasması ve sızdırmazlık parçalarında sürtünme söz konusu olabilir.
– Görünüş Kontrolü; Sızdırmazlık elemanları, tapaların durumu, yağ kaçağı olup olmadığı, otomatik yağlama yapıp yapmadığı
– Yağlama; Yağın özelliğini kaybedip kaybetmediği incelenir. Yağ üzerinde köpükleşme veya el ile yapılan kontrolde yapışma özelliğini kaybedip etmediği vb.

b) Keçelerin Kontrolü ve Bakımı; Temaslı keçelerde sürtünme ısısı ve keçe aşınmasının mümkün mertebe küçük olması için sızdırmazlık yüzeyinin kalitesinin iyi olması gerekir. (Sertleştirilmiş ve taşlanmış). Keçeler sökülürken Tornavida gibi sert uçlu cisimle sökülmelidir. Takılmadan önce ise, sıcak yağa batırılarak yağ emdirilmelidir. Sızdırmazlık kenarları (dudaklar) arası gres yağı ile doldurulmalıdır. Keçeler dış yuvasına sıkı oturmalıdır.

c) Dişlilerin ve Millerin Kontrolü ve Bakımı; Dişli ve millerin ömrünü kısaltacak unsurlar başlıca şöyle sıralanabilir.

– Yükteki ani değişmeler (Dur-Kalk olayları vb. )
– Dönmeyi engelleyecek sıkışmalar
– Hatalı sistem seçimi
– Tahrik aktarma elemanlarının aşınması, yıpranması
– Darbeler sonucu oluşan aşınmalar (Kama Sıyırması vb.)
– Yatak geçme , yuva ve millerinde aşınma
– Yetersiz ve yanlış yağlama
– Malzeme yorulması, Yeterli ve Gerekli Periyodik bakımların yapılmaması