მისია

Alemdaroğlu Makina-ს კომპანია,  თანამშრომლებთან ერთად, მიზნად ისახავს ტექნოლოგიური პროგრესის მეშვეობით მაღალი ხარისხის სტანდარტებით წარმოებას. და მის საერთაშორისო ბაზარზე გატანას.

ხერდვა

Alemdaroğlu Makina კომპანიის მომუშავე პერსონალისთვის საჭირო ტექნიკურ გაკვეთილების ჩატარებით ამაღლებს წარმოების ხარიხს, რაც თავისთავად დადებითად მოქმედებს  სამომხმარებლო კმაყოფილებაზე.

მიზანი

ალემდაროღლუ მაქინა მიზნად ისახავს მაღალი ხარისხის წარმოების,  სანდო სერვისის, სამომხმარებლო კმაყოფის მაღალი ხარისხებისა და მსოფლიო საერთაშორისო ხარისხის უმაღლესი სტანდარტების ფლობას.