საგარეო ვაჭრობის დეპარტამენტის შეტყობინება

დღესდღეობით შიდა და საგარეო ვაჭრობის საკითხების შესწავლისა და საჭირო ოფიციალური დოკუმენტების შეძენით, ALRED  მეზობელ ქვეყნებში გაამყარა ჩვენი სასაქონლო ნიშანი და გაავრცელა გაყიდვები და წარმოება. ჩვენ მზად ვართ მოვამზადოთ 2018 წლის გეგმა და დავნერგოთ ჩვენი ბრენდი ბაზარზე სხვადასხვა გზით, ყველას ვულოცავთ ამ მიღწევას.