ალელდაროღლუს სამრეწველო მშენებლობა, ტვირთების იმპორტი ექსპორტის სამრეწველო კომპანია შპს იენიშენი.

ალელდაროღლუს სამრეწველო მშენებლობა, ტვირთების იმპორტი ექსპორტის სამრეწველო კომპანია შპს იენიშენი.